Tag Archives: فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی توابع چند جمله ای و توابع صعودی و نزولی ترکیب توابع تابع وارون تناوب و تانژانت معادلات مثلثاتی بخش پذیری حد و پیوستگی مفهوم مشتق مشتق پذیری و پیوستگی آهنگ متوسط و لحظه ای اکسترمم های نسبی بهینه سازی تفکر تجسمی دایره بیضی …

Read More »

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(مشتق پذیری و پیوستگی)

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(مشتق پذیری و پیوستگی) مشتق پذیری و پیوستگی 1 مشتق پذیری و پیوستگی 2 مشتق پذیری و پیوستگی 3 مشتق پذیری و پیوستگی 4 مشتق پذیری و پیوستگی 5 مشتق پذیری و پیوستگی 6 مشتق پذیری و پیوستگی 7 مشتق پذیری و پیوستگی 8

Read More »

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(حد و پیوستگی)

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(حد و پیوستگی، حد نامتناهی) حد و پیوستگی 1 حد و پیوستگی 2 حد و پیوستگی 3 حد نامتناهی 1 حد نامتناهی 2 حد نامتناهی 3 حد و پیوستگی 1 حد و پیوستگی 1

Read More »