قالب وردپرس افزونه وردپرس

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۸: اعمال بر روی توابع)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۸: اعمال بر روی توابع) دانلود با حجم ۱۱۴ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۷: توابع یک به یک و تابع وارون)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۷: توابع یک به یک و تابع وارون) دانلود با حجم ۱۲۶ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس انواع توابع ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۶: معادلات گویا، رادیکالی و قدرمطلقی)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۶: معادلات گویا، رادیکالی و قدرمطلقی) دانلود با حجم ۱۳۸ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۵: توابع درجه اول و درجه دوم)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۵: توابع درجه اول و درجه دوم) دانلود فیلم با حجم ۱۰۷ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی(جلسه۴:اتحادهای جبری و مفهوم تابع)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی(جلسه۴:اتحادهای جبری و مفهوم تابع) دانلود فیلم با حجم ۱۵۲ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی(جلسه۳: معادلات درجه دوم و تدریس معادلات گویا)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۳: معادلات درجه دوم و تدریس معادلات گویا) دانلود با حجم ۱۲۹ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی(جلسه دوم معادلات درجه دوم و رادیکالی)

جلسه دوم معادلات درجه دوم و رادیکالی دانلود(با حجم ۱۲۶ مگا بایت)

توضیحات بیشتر »