قالب وردپرس افزونه وردپرس

فیلم تدریس ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۲۸: روابط مثلثاتی دو برابر زاویه)

ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۲۸: روابط مثلثاتی دو برابر زاویه) دانلود با حجم ۹۸ مگا بیات

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۹:معادلات مثلثاتی ۱ )

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۹:معادلات مثلثاتی ۱ ) دانلود با حجم ۸۲ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۳۰: معادلات مثلثاتی ۲)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۳۰: معادلات مثلثاتی ۲) دانلود با حجم ۶۲ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۳۱: مرور روابط مثلثاتی و معادلات مثلثاتی ۳)

ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۳۱: مرور روابط مثلثاتی و معادلات مثلثاتی ۳) دانلود با حجم ۱۳۰ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۳۲: مرور معادلات مثلثاتی)

ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۳۲: مرور معادلات مثلثاتی) دانلود با حجم ۵۳ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۳۳: مرور معادلات مثلثاتی)

ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۳۳: مرور معادلات مثلثاتی) دانلود با حجم ۷۴ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۶: تناوب جلسه اول)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۶: تناوب جلسه اول) دانلود با حجم ۷۹ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۲۵: مثلثات پایه رسم)

ریاضیات کنکور تجربی و ریاضی(جلسه ۲۵: مثلثات پایه رسم) دانلود با حجم ۶۵ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۷: تناوب جلسه دوم)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۷: تناوب جلسه دوم) دانلود با حجم ۵۸ مگا بایت

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریسریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۴: مرور فصل یک توابع)

ریاضیات کنکور رشته ریاضی و تجربی(جلسه۲۴: مرور فصل یک توابع) دانلود با حجم ۴۸ مگا بایت

توضیحات بیشتر »