قالب وردپرس افزونه وردپرس

فیلم تدریس ریاضی ۲ یازدهم علوم تجربی

فیلم تدریس ریاضی ۲ یازدهم علوم تجربی جلسه اول(فصل اول، درس اول: هندسه تحلیلی) جلسه دوم(فصل اول، درس دوم: توابع و معادلات درجه دوم) جلسه سوم(فصل اول، درس دوم: ادامه توابع و معادلات درجه دوم) جلسه چهارم(فصل اول، درس سوم: توابع گویا) جلسه پنجم(فصل اول، درس سوم: توابع رادیکالی) جلسه …

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس هندسه ۲ یازدهم ریاضی فیزیک

فیلم تدریس هندسه ۲ یازدهم ریاضی فیزیک جلسه ۱: مفاهیم اولیه و زوایا در دایره جلسه دوم: ادامه درس اول و روابط طولی جلسه سوم: ادامه درس دوم( روابط طولی) جلسه چهارم: ادامه درس دوم( روابط طولی) فیلم تدریس هندسه ۲(جلسه پنجم: فصل اول،درس سوم دایره های محاطی و محیطی) …

توضیحات بیشتر »

فیلم تدریس هندسه ۱ دهم ریاضی فیزیک

فیلم تدریس هندسه ۱ دهم ریاضی فیلم تدریس هندسه ۱(جلسه اول: ترسیم های هندسی) فیلم تدریس هندسه ۱(جلسه دوم: درس دوم استدلال) فیلم تدریس هندسه ۱(جلسه سوم: ادامه درس دوم+ درس دوم فصل اول) فیلم تدریس هندسه ۱(جلسه چهارم: درس دوم فصل دوم) فیلم تدریس هندسه ۱(جلسه پنجم: فصل دوم،درس …

توضیحات بیشتر »

فیلم حل امتحان نهایی حسابان ۲ ریاضی فیزیک(خرداد ۹۹ خارج کشور افزوده شد)

فیلم حل امتحان نهایی حسابان ۲ ریاضی فیزیک(خرداد ۹۸) فیلم حل امتحان نهایی حسابان ۲ ریاضی فیزیک(خرداد۹۹) فیلم حل امتحان نهایی حسابان ۲ ریاضی فیزیک(خرداد ۹۹ خارج کشور)

توضیحات بیشتر »

جزوه کنکوری ریاضیات پایه رشته علوم انسانی(دهم و یازدهم)

دانلود درس تابع ثابت و همانی و چندضابطه ای تحلیلی به صورت رایگان برای تهیه جزوه کنکوری ریاضی پایه رشته علوم تجربی ویژه کنکور ۱۴۰۰ با شماره تلفن ۰۵۱۳۸۴۵۳۷۵۳ تماس حاصل بفرمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه کنکوری ریاضیات پایه رشته علوم تجربی(دهم و یازدهم)

دانلود درس هندسه تحلیلی به صورت رایگان برای تهیه جزوه کنکوری ریاضی پایه رشته علوم تجربی ویژه کنکور ۱۴۰۰ با شماره تلفن ۰۵۱۳۸۴۵۳۷۵۳ تماس حاصل بفرمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه کنکوری هندسه پایه رشته ریاضی فیزیک(دهم و یازدهم)

دانلود درس استدلال و تالس به صورت رایگان برای تهیه جزوه کنکوری هندسه پایه رشته ریاضی فیزیک ویژه کنکور ۱۴۰۰ با شماره تلفن ۰۵۱۳۸۴۵۳۷۵۳ تماس حاصل بفرمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه کنکوری ریاضیات پایه رشته ریاضی فیزیک(دهم و یازدهم)

دانلود درس توابع لگاریتمی به صورت رایگان برای تهیه جزوه کنکوری ریاضی پایه رشته ریاضی فیزیک ویژه کنکور ۱۴۰۰ با شماره تلفن ۰۵۱۳۸۴۵۳۷۵۳ تماس حاصل بفرمایید.

توضیحات بیشتر »

فیلم جمعبندی ریاضیات کنکور رشته ریاضی فیزیک(تابستان ۹۹)(حد و پیوستگی اضافه شد)

فیلم جمعبندی ریاضیات کنکور رشته ریاضی فیزیک جلسه اول(تعیین علامت و نامعادله) جلسه دوم(معادلات و توابع درجه اول و دوم) حد و پیوستگی جزوه تدریسی حد و پیوستگی

توضیحات بیشتر »