فیلم تدریس ریاضی و آمار 3 دوازدهم علوم انسانی

فیلم تدریس ریاضی و آمار 3 دوازدهم علوم انسانی

فصل اول: درس اول(شمارش)

فصل اول: درس دوم(احتمال)

فصل اول: درس سوم(چرخه آمار)

فصل دوم: درس اول(الگو و دنباله)

فصل دوم: درس دوم(دنباله حسابی)

فصل سوم: درس اول(دنباله هندسی)

فصل سوم: درس دوم (توان و ریشه اعداد)

فصل سوم: درس سوم(توابع نمایی)

About jafarikia

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.